Uusiutuva energia Euroopan unionissa

Euroopan unioni on toiminut erittäin aktiivisesti uusiutuvan energian käytön puolesta. Jo vuonna 1997 säädettiin ensimmäiset lait ja tavoitteet, joita kunkin jäsenmaan tulisi noudattaa. Uusiutuvan energian käyttö on erittäin tärkeää, koska sillä on merkittävä vaikutus maapallomme tulevaisuuteen. Euroopan unioni on toiminut esimerkillisenä energian käyttäjänä ja etenkin Pohjoismaat mukaan lukien Suomi ovat osoittaneet todellista kunnianhimoa asetettujen tavoitteiden […]