Uusiutuvan energian plussat ja miinukset


Uusiutuva energia on tämän päivän asia. Siinä energianlähteinä käytetään erilaisia uusiutuvia lähteitä, kuten tuuli-, aurinko- ja vesivoimaa. Moni sähköntarjoaja onkin keskittynyt uusiutuviin luonnonvaroihin ja moni maailman kansalainen haluaakin sähkönsä nimenomaan tällaisista lähteistä. Ilmastonmuutos puhuttaa ja maailman päästöjä halutaan pienentää niin paljon kuin mahdollista. Uusiutuvat energianlähteet ovat loputtomia, mutta ovat ne sitä ikuisesti?

Uusiutuvan energian hyödyt

Uusiutuvan energian hyötyihin kuuluu tietysti se, että uusiutuvia energianlähteitä voidaan käyttää ilman, että niiden lähteet hupenevat. Esimerkiksi aurinko ei kulu sen antamaa energiaa käyttämällä. Niin kauan kuin aurinko on olemassa, on aurinkoenergiaa. Tämä tarkoittaa ihmiskunnan näkökulmasta katsoen ikuisuutta. Aurinkopaneelit ovatkin yleistyneet ja yhä useampi asentaa sellaiset oman kotitalonsa katolle. Aurinkopaneelien käyttöaika on 20-30 vuotta.Uusiutuvaa energiaa käyttämällä voidaan ehkäistä erilaisia ympäristöriskejä, joita voi aiheutua muista energiamuodoista. Myös sosiaaliset ja poliittiset riskit pienenevät. Uusiutuvaa energiaa käyttämällä voidaan vähentää fossiilisten polttoaineiden aiheuttamia haittoja. Fossiiliset polttoaineet aiheuttavat päästöjä, jotka vaikuttavat negatiivisesti maailman ilmastotilanteeseen. Kun käytetään uusiutuvia energianlähteitä, ei sen tuotannossa synny päästöjä.

Ekoenergia-merkin

Tuulivoimassa voidaan tehokkaasti hyödyntää tuulta. Tuulivoiman ottaminen on vähäpäästöistä ja se on esimerkiksi Suomen luonnonsuojeluliiton suosittelema energiamuoto. Esimerkiksi Vattenfallin tuulisähkö on saanut Ekoenergia-merkin. Tällaisen merkin voi saada silloin, kun tuulivoimalaa ei ole rakennettu luonnonsuojelualueelle tai esimerkiksi merkittävälle lintualueelle. Sähkösopimusta tehdessä kannattaa lukea läpi eri sähköntarjoajien sähkömuodot. Yhä useammalla sähköntarjoajalla on tarjota ekologisempaa sähköä.

Huonot puolet

Ihminen on käyttänyt joitain uusiutuvia energianlähteitä niin paljon, että ne eivät ole ehtineet uusiutumaan samaan tahtiin. Tästä esimerkkinä turve. Se on hitaasti uusiutuva energianlähde. Sen uusiutuminen vie tuhansia vuosia, joten sitä ei voi käyttää loputtomiin. Sama pätee maaöljyyn. Se lopulta loppuu, kun ihminen käyttää sitä jatkuvasti eikä se ehdi uusiutumaan. Maaöljyä on alunperin muodostunut, kun korkeassa paineessa olleet muinaiset eliöt alkoivat muuttumaan nestemäisiksi hiilivedyiksi. Kun jokin energianlähde on käytetty niin loppuun, ettei se ehdi enää uusiutumaan, ei sitä voi enää luokitella uusiutuvaksi energianlähteeksi.Uusiutuvien energianlähteiden määrät vaihtelevat eli ne eivät ole joka hetki samat. Tämä on yksi sen huonoista puolista. Maailmassa tarvitaan tietty määrä sähköä jatkuvasti ja jotkin uusiutuvat energianlähteet eivät tarjoa vastinetta tälle kysynnälle. Vesivoiman huonoihin puoliin kuuluu vaelluskalojen kulkureitit sulkevat padot. Joissain maissa patojen rakentaminen on aiheuttanut maiden välisiä konflikteja ja tämän vuoksi padoista on joissain maissa luovuttu. Tällainen tilanne sattui esimerkiksi Egyptissä ja Sudanissa.Biopolttoaine kuulostaa korvaan hyvältä. Alkaahan sana sanalla “bio”. Totta, sitä valmistetaan luonnonvaroista, mutta sen huonoihin puoliin kuuluu se, että sademetsiä on kaadettu, jotta niiden tilalle voitaisiin perustaa öljypalmuplantaaseja. Euroopassa biodieseliä valmistetaan esimerkiksi rypsistä, rapsista ja palmuöljystä. Kuulostaa hyvältä, mutta tämä on aiheuttanut sen, että näiden kasvien viljely on johtanut siihen, että yhä useampi haluaa viljellä juuri näitä biodieselin toivossa. Siispä ravinnon viljelyyn tarkoitettujen peltojen määrä on pienentynyt, joka on väistämättä johtanut ruuan hinnan nousuun. Biopolttoaine on ajatuksena hyvä, mutta senkin valmistuksella on seurauksensa.

aurinkovoimalla

Myös aurinkovoimalla on puolensa. Toki auringon tarjoama valo on ikuista, mutta aurinkopaneelien valmistus on toinen juttunsa. Niiden valmistukseen käytetään nimittäin maailmassa harvinaisia materiaaleja. Tällaiset materiaalit ovat kalliita ja toki niiden valmistuksessa ja kuljetuksessa syntyy päästöjä. Uusiutuvan energian suhteen löytyy siis sekä plussia että miinuksia. Uusiutuva energiamuoto on ympäristöystävällisempi vaihtoehto, mutta kuten yleensä, kaikella on puolensa. Kunhan emme käytä ympäristövaroja loppuun, on se hyvä vaihtoehto.