Ydinvoima Suomessa


Ydinvoimalla tuotetaan noin 25 prosenttia Suomessa käytetystä sähköstä. Ydinvoimaa tuottavia laitosyksikköjä Suomessa on tällä hetkellä neljä, joista kaksi sijaitsee Olkiluodossa Satakunnassa ja kaksi Loviisassa Uudellamaalla. Olkiluotoon on rakenteilla viides laitosyksikkö, jonka lisäksi Fennovoimalla on lupa rakentaa vielä yksi laitosyksikkö, jonka kohteeksi on ilmoitettu Pyhäjoki.

Ydinvoiman käytön historia Suomessa

Suomalaisen ydinenergian käytön historia juontaa juurensa jo vuoteen 1955, jolloin valtioneuvosto perusti Suomen Akatemian aloitteesta Energiakomitean, jonka johtoon tuli Teknillisen korkeakoulun professori Erkki Laurila. Energiakomitean tarkoitus oli tutkia suomalaista atomienergian käyttötarvetta. Kun Suomen pohjoiset joet oli valjastettu voimalaitoskäyttöön, hallitus pyysi vuonna 1961 kansainväliseltä atomienergiajärjestöltä selvitystä ydinvoiman tarpeesta Suomessa.

Imatran voima käynnisti vuonna 1961 tarjouskilpailun valmiin ydinvoimalan toimittamisesta. Yhtiö piti Neuvostoliitosta saatua tarjousta puutteellisena ja halusi tilata vuonna 1967 saksalaisen AEG:n tai yhdysvaltalaisen Westinghousin laitosyksikön. Suomi solmi kuitenkin vuonna 1969 teollisuusministeri Väinö Leskisen johdolla tavaranvaihtosopimuksen Neuvostoliiton kanssa, ja tähän sisältyi neuvostoliittolaisen ydinvoimalan tilaus. Loviisaan rakennettuun painevesireaktoriin asennettava turvatekniikka ja automaatio suunniteltiin Suomessa lännestä hankittavin osin. Suomen ensimmäinen ydinvoimalaitosyksikkö Loviisa 1 valmistui sähköntuotantoon lopulta vuonna 1977.

Nykyiset voimalaitokset

1960-luvulla suunniteltiin ydinvoiman rakentamista huomattavasti nykyistä enemmän, mutta voimaloita ei kuitenkaan lopulta rakennettu suunnitelmissa ollutta määrää. Tällä hetkellä Suomessa on käytössä sähköntuotannossa neljä ydinreaktoria. Vuonna 1977 valmistuneen laitosyksikkö Loviisa 1:n lisäksi samalle Hästholmenin saarelle itäisellä Uudellamaalla Loviisassa alettiin vuonna 1972 rakentaa toista reaktoria nimeltään Loviisa 2. Tämän voimalaitoksen kaupallinen tuotanto aloitettiin vuonna 1981. Molemmat Loviisan yksiköt omistaa suomalainen energiayhtiö Fortum.

Toiset kaksi Suomessa toiminnassa olevista ydinreaktoreista omistaa Teollisuuden Voima Oyj eli TVO. TVO on suomalaisten teollisuus- ja voimayhtiöiden omistama yhtiö, joka tuottaa niille sähköä ydinvoimalla omakustannushintaan. TVO perustettiin vuonna 1969, ja yhtiön hallitus teki seuraavana vuonna päätöksen ydinvoimalaitosyksikön rakentamisesta Olkiluodon saarelle Satakunnan Eurajoella lähellä Raumaa. Laitostoimittajaksi valittiin vuonna 1972 ruotsalainen Asea-Atom.

Olkiluotoon rakennetun Olkiluoto 1:n rakennustyöt alkoivat vuonna 1974 ja reaktori kytkettiin lopulta valtakunnalliseen verkkoon vuonna 1978. Toisen Olkiluoto 2 -laitosyksikön rakentaminen aloitettiin vuonna 1975 ja se valmistui käyttöön vuonna 1980. Olkiluodon molempien yksiköiden tehoa on voitu nostaa merkittävästi teknologisen kehityksen ansiosta ja niiden sähköntuotantomäärät ovatkin aivan kansainvälistä huippuluokkaa. Molempien yksiköiden sähköteho on nykyisin 880 MW.

Rakenteilla ja suunnitteilla olevat ydinvoimalat

Vuonna 1993 eduskunta kaatoi TVO:n ja Imatran Voiman hakemuksen lisäydinvoiman rakentamisesta. TVO sai kuitenkin eduskunnan luvan vuonna 2002 viidennen suomalaisen ydinvoimalaitosyksikkö Olkiluoto 3:n rakentamiselle. Olkiluodon kolmannen yksikön rakentaminen aloitettiin elokuussa 2005 ja sen odotettiin valmistuvan vuonna 2009. Hanke on kuitenkin viivästynyt useita kertoja. Lokakuussa 2017 annetun ilmoituksen mukaan valmistumisvuodeksi odotetaan aikaisintaan vuotta 2019.

Teollisuuden Voiman omistaman Olkiluoto 3:n toimittaa ranskalaisen Areva NP:n ja saksalaisen Siemens AG:n muodostama konsortio, jossa Areva toimittaa ydinvoimalaitosyksikön reaktorin ja turbiinilaitos on Siemensin vastuulla. Olkiluoto 3 on maailman ensimmäinen EPR-tyyppinen painevesireaktori, joka tulee olemaan valmistuessaan maailman suurin yksikkö 1 600 MW sähkötehollaan. EPR-laitosyksikkö on kolmannen sukupolven kevytvesireaktori, johon tulee todennäköisesti myös maailman suurin höyryturbiini, ellei Kiinan Taishan ydinvoimalaitos valmistu ennen sitä.

Fennovoima, Fortum ja Teollisuuden Voima jättivät hakemukset ydinvoiman lisärakentamisesta Suomeen. Hallitus hylkäsi vuonna 2010 periaatepäätöksellä Fortumin hakemuksen, mutta Fennovoima ja Teollisuuden Voima saivat heinäkuussa 2011 eduskunnalta luvat lisäydinvoiman rakentamiseen. Fennovoiman tekemän ympäristövaikutusarvioinnin perusteella uuden ydinvoimalan paikaksi valikoitui Pyhäjoki. Aluksi Fennovoiman toimittajavaihtoehtoina olivat Areva ja Toshiba sekä kolme erilaista reaktorivaihtoehtoa, mutta myöhemmin vuonna 2013 Fennovoiman laitostoimittajaksi vaihtui Venäläinen Rosatom.